Δομημένος Προγραμματισμός

Θεματικές Ενότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

6.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
6.2. ΔΟΚΙΜΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ – ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΛΑΘΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
6.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
6.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ