Δομημένος Προγραμματισμός

Θεματικές Ενότητες

Κεφάλαιο 1 – Κατανόηση, καθορισμός και δομή του προβλήματος

Τι είναι ο Δομημένος Προγραμματισμός:

  • Είναι η τεχνική προγραμματισμού κατά την οποία χωρίζω το πρόγραμμα σε επιμέρους τμήματα τα οποία είναι μεν ανεξάρτητα μεταξύ τους αλλά μπορούν και επικοινωνούν
  • Συνδυάζουν τις δύο τεχνικές (τμηματικού και ιεραρχικού προγραμματισμού)

 

Πλεονεκτήματα της χρήσης του Δομημένου Προγραμματισμού.

  1. Ευκολότερος έλεγχος και διόρθωση του κώδικα
  2. Καλύτερη συντήρηση και επέκταση του κώδικα
  3. Η τεκμηρίωση του προγράμματος εμπεριέχεται σε αυτό.