Δομημένος Προγραμματισμός

Θεματικές Ενότητες

Κεφάλαιο 3 – Αλγόριθμοι - Βασικές έννοιες

Τι καλείται ως <<Αλγόριθμος>>

Ως Αλγόριθμος ορίζεται η διαδοχική σειρά πεπερασμένου πλήθους λογικών βημάτων που εκτελούνται σε πεπερασμένο χρόνο, τα οποία απαιτούνται για την επίλυση ενός προβλήματος

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά καλού αλγορίθμου:

  1. Να περιγράφει με ακρίβεια τα δεδομένα του
  2. Κάθε βήμα να είναι αυστηρά καθορισμένο και να φανερώνει τι ακριβώς κάνει
  3. Να δίνει με ακρίβεια τα αποτελέσματα που προκύπτουν σε κάθε βήμα
  4. Να ολοκληρώνεται πάντα σωστά η σκέψη επίλυσης του προβλήματος σε πεπερασμένο αριθμό βημάτων που το καθένα εκτελείται σε πεπερασμένο χρόνο.