Εφαρμογές Πληροφορικής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΛΗΣ

Περιγραφή

Το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» έχει σκοπό οι μαθητές να μπορούν να:

− περιγράφουν θεμελιώδεις έννοιες της Επιστήμης Υπολογιστών και να απαριθμούν εφαρμογές της Πληροφορικής,
− διακρίνουν την αξία της Επιστήμης Υπολογιστών και της Πληροφορικής ως βασικής συνιστώσας σχεδόν στο σύνολο των επιστημών,
− δημιουργούν και επεξεργάζονται δεδομένα οποιασδήποτε ψηφιακής μορφής,
− αναγνωρίζουν και να απαριθμούν ειδικές − ανά τομέα
− Εφαρμογές της Πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο,
− αναλύουν προβλήματα, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν μικροεφαρμογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών, “έξυπνων” κινητών συσκευών,
− παράγουν ψηφιακό υλικό και απλές Διαδικτυακές
εφαρμογές με χρήση εμπορικού λογισμικού αλλά και ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα.
− αξιοποιούν τις διαθέσιμες υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου,
− ευαισθητοποιηθούν και να αναπτύξουν προβληματισμό και κριτική σκέψη για τα κοινωνικά, ηθικά, πολιτισμικά ζητήματα που τίθενται με την ενσωμάτωση των υπολογιστικών και Διαδικτυακών τεχνολογιών σε

Περισσότερα  
Κωδικός: EL1047124
Σχ. Μονάδα: Νομός Λέσβου » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ

Ενότητες

■ Κεφάλαιο 1: Υλικό Υπολογιστών (Hardware)
■ Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software)
■ Κεφάλαιο 3: Εφαρμογές Υπολογιστών και ο Άνθρωπος [μόνο την υποενότητα 3.1 (Ύλη 2014-2015)]
■ Κεφάλαιο 4: Κοινωνικές Επιπτώσεις [Εκτός Ύλης 2014-2015]

■ Κεφάλαιο 5: Κύκλος Ζωής Εφαρμογών
■ Κεφάλαιο 6: Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Εφαρμογών
■ Κεφάλαιο 7: Υλοποίηση Εφαρμογών σε Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα

■ Κεφάλαιο 8: Δίκτυα Υπολογιστών
■ Κεφάλαιο 9: Διαδίκτυο, Web 2.0 και Web X.0
■ Κεφάλαιο 10: Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου
■ Κεφάλαιο 11: Εισαγωγή στην HTML
■ Κεφάλαιο 12: Η μάθηση στο Διαδίκτυο [Εκτός Ύλης 2014-2015]

■ Κεφάλαιο 13: Εφαρμογές Νέφους
■ Κεφάλαιο 14: Τηλεργασία – Σύγχρονη και Ασύγχρονη Συνεργασία από Απόσταση [Εκτός Ύλης 2014-2015]
■ Κεφάλαιο 15: Κοινωνικά Δίκτυα [Εκτός Ύλης 2014-2015]
■ Κεφάλαιο 16: Ασφάλεια και Προστασία στο Διαδίκτυο [Εκτός Ύλης 2014-2015]

Ανακοινώσεις