Γεω-μετρώντας διά βίου

Ανέστης Εξαφτόπουλος

Περιγραφή

«Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω»

(Μην δίνετε σημασία, μπείτε ελεύθερα!)

 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο

για γονείς μαθητών του 2ου ΓΕΛ Ξάνθης

σε συνεργασία με τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου:

- φιλολόγων Κα Άννα Αγγελοπούλου

- μαθηματικών Κο Νικόλαο Ανταμπούφη


 

Κωδικός: G1547500
Σχ. Μονάδα: Νομός Ξάνθης » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Σε  αυτό το δια ζώσης και διαδικτυακό σεμινάριο θα θυμηθούμε την επιπεδομετρία, θα πάρουμε μια γεύση από στερεομετρία και θα προσπαθήσουμε να τα ενσωματώσουμε στην καθημερινότητά μας. Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είμαστε σε θέση να εμπλουτίζουμε, όποτε θέλουμε, τις προσωπικές και επαγγελματικές μας ασχολίες με τα στοιχεία εκείνα της γεωμετρίας που θα μας επιτρέπουν να υπολογίζουμε ακριβέστερα ό,τι μας χρειάζεται. Παράλληλα, θα εκπαιδευτούμε όλοι στη χρήση της πλατφόρμας η-τάξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, ώστε να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε μελλοντικά  παρόμοιες πλαφόρμες διαδικτυακής μάθησης.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει: 

  • 10 ώρες δια ζώσης διδασκαλία, που θα πραγματοποιηθούν σε 5 δίωρα στο εργαστήριο πληροφορικής του 2ου ΓΕΛ Ξάνθης (αίθουσα 2), σε ισάριθμα Σάββατα και
  • 10 ώρες εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία, με παρακολούθηση διδακτικών βίντεο, συμμετοχή σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και συμπλήρωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης, μέσω της παρούσας πλατφόρμας η-τάξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

  

Παρακαλείστε να ελέγχετε συχνά τις ανακοινώσεις του μαθήματος.

 

1.          Η δομή του μαθήματος

Το μάθημα είναι διαρθρωμένο σε ενότητες. Το περιεχόμενο κάθε ενότητας μπορείτε να το δείτε παρακάτω στα περιεχόμενα, αλλά είναι ενδεικτικό και θα αναπροσαρμόζεται, ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιμόρφωσης.

 


2.          Εργαλεία μαθήματος

 

Έγγραφα


Το υλικό που θα χρειαστείτε θα σας δίνεται στην κάθε ενότητα, όπου χρειάζεται. Εναλλακτικά θα μπορείτε να το βρείτε συγκεντρωμένο στο εργαλείο «Έγγραφα».

 

Ανακοινώσεις


Οι ανακοινώσεις έρχονται στο email σας τη στιγμή που αναρτώνται. Εναλλακτικά θα μπορείτε να τις βρείτε στο εργαλείο «Ανακοινώσεις», αλλά και κάτω από το ημερολόγιο στη σελίδα του μαθήματος. Εκεί εμφανίζονται οι πρόσφατες ανακοινώσεις και η ημερομηνία ανάρτησής τους. Για να διαβάσετε το "σώμα" της ανακοίνωσης κάνετε κλικ πάνω στον τίτλο της.

 

Ασκήσεις


Οι ασκήσεις είναι ερωτήσεις κατανόησης κλειστού τύπου και η βαθμολογία σε αυτό το σεμινάριο είναι εικονική, χωρίς να είναι συνδεδεμένη με κάποιο αυτόματο βαθμολόγιο.

 

Γλωσσάριο


Στο γλωσσάριο θα καταγράφονται ορισμοί και περιγραφές όρων που είναι απαραίτητοι για τη συνεργασία μας και δεν είναι ήδη γνωστοί σε όλους τους συναδέλφους.

 

Γραμμή Μάθησης

Η Γραμμή Μάθησης μπορεί να οδηγήσει κάποιον βήμα - βήμα σε μια ορισμένη τροχιά - εμπειρία μάθησης. Προσοχή! Κάθε γραμμή μάθησης δεν έχει όλα τα στάδια από όλες τις ενότητες. Μπορεί να περιέχει τα στάδια μίας ενότητας ή μόνο κάποια βασικά βήματα, απαραίτητα κατά την κρίση του διδάσκοντος / της διδάσκουσας.

 

Εργασίες


Οι εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, "κατεβαίνουν" για να τις επεξεργαστείτε και παραδίδονται πριν την λήξη της προθεσμίας, η οποία αναγράφεται και στο ημερολόγιο του μαθήματος.

 

Ερωτηματολόγια


Τα ερωτηματολόγια είναι εργαλεία δημοσκόπησης για να αποφασίζουμε online όσο πιο γρήγορα και δημοκρατικά γίνεται, αλλά και να αξιολογείτε το μάθημα, ώστε να μπορούμε να το βελτιώσουμε.

 

Κουβεντούλα (Chat)


Σύγχρονη επικοινωνία με τον διδάσκοντα / τη διδάσκουσα ή μεταξύ μας.

 

Μηνύματα


Ανταλλαγή μηνυμάτων με τον διδάσκοντα / τη διδάσκουσα ή με τους άλλους χρήστες του μαθήματος (αν το καρτοκινητό έχει ξεμείνει από μονάδες).

 

Ομάδες χρηστών

 

Ανάλογα με την ασχολία μας είναι πιθανόν να χωριστούμε σε ομάδες για να επεξεργαστούμε ανά ομάδα διαφορετικές κατηγορίες ασκήσεων.

Στην περίπτωση αυτή θα έχετε ξεχωριστό χώρο συζητήσεων και ανταλλαγής αρχείων ανά ομάδα. Θα οριστεί (μετά από πρόταση της ομάδας) αρχηγός της ομάδας για να την συντονίσει. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στις υπόλοιπες ομάδες.

 

Παρουσιολόγιο


Ελέγχει την επαρκή ή ελλιπή "φοίτηση", προκειμένου να χορηγηθεί η βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Περιγραφή


Όλες οι πληροφορίες του μαθήματος, οι στόχοι, η μεθοδολογία, τα εγχειρίδια κλπ. 

 

Πολυμέσα 


 

Περιέχει όλες τις εικόνες του μαθήματος και τις πηγές τους. Μπορεί να περιέχει και τα βίντεο, αντί να ανακαλούνται από το YouTube.

  

Συζητήσεις

 Στο χώρο συζητήσεων, σε ειδική κατηγορία, μπορείτε να αναρτήσετε ένα δικό σας θέμα για συζήτηση ή μια απορία σας.

 

Συνδέσεις Διαδικτύου


 

Ενδέχεται να χρειαστείτε κάποια προγράμματα για να ανοίξετε αρχεία του μαθήματος (pdf). Στο εργαλείο «Συνδέσεις Διαδικτύου» και στην κατηγορία "Απαραίτητο λογισμικό" θα βρείτε τους συνδέσμους για να κατεβάσετε (δωρεάν) όσα δεν έχετε. Στο ίδιο εργαλείο και στην κατηγορία "Εγχειρίδια - Οδηγοί" θα βρείτε το εγχειρίδιο του μαθητή και βιντεοσκοπημένους οδηγούς που θα σας κατατοπίσουν σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των εργαλείων της πλατφόρμας η-τάξη.

 

Τοίχος

Στον τοίχο μπορείτε να αναρτάτε σχόλια, συνδέσμους κλπ για χρήση και επεξεργασία από τους συναδέλφους.

 

Τηλεδιάσκεψη

Το μάθημα δεν απαιτεί συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη.

Μπορείτε να συμμετάσχετε σε τηλεδιάσκεψη (αν κατ' απαίτησή σας προγραμματιστεί για εκπαιδευτικούς λόγους), ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα σας σταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το νωρίτερο 30' πριν την προγραμματισμένη έναρξη της τηλεδιάσκεψης.

----------------------------------------------------------------------

  

Καλή Επιτυχία!

Ανέστης Εξαφτόπουλος

 

 

 

----------------------------------------------------------------------

 

Περιεχόμενα

 

Ενότητα 1:  

1η συνάντηση (120΄): Περιγραφή του σεμιναρίου και των στόχων του στους συμμετέχοντες. Παρουσίαση του προβλήματος – προγραμματισμός (διαπραγμάτευση) περιεχομένου συνεδριών. Διάκριση μήκους – εμβαδού - όγκου. Περιγραφή – επίδειξη επίπεδων γεωμετρικών σχημάτων και στερεών. Αναπτύγματα στερεών. Αναγνώριση στερεών σε πραγματικές κατασκευές στο ανθρωπογενές περιβάλλον (ομαδική δραστηριότητα – παιχνίδι). Σύνδεση στην πλατφόρμα η-τάξη και εγγραφή στο μάθημα.

Online δραστηριότητα εβδομάδας: Εκτέλεση άσκησης (κλειστού τύπου). Συμπλήρωση ερωτηματολογίου διαμορφωτικής αξιολόγησης.

Δραστηριότητα εβδομάδος: Κατασκευή στερεών.

 

Ενότητα 2:

2η συνάντηση (60΄): Παρουσίαση κατασκευών. Σχεδίαση πάνω στα σχήματα των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό εμβαδών και όγκων.

Online δραστηριότητα εβδομάδας: Επανάληψη στην προπαίδεια (βίντεο). Συμμετοχή στο φόρουμ συζητήσεων. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου διαμορφωτικής αξιολόγησης.

Δραστηριότητα εβδομάδος (~60΄): Επίσκεψη σε καταστήματα και συγκέντρωση πραγματικών δεδομένων για  το κόστος (πλακάκι, κεραμίδι, χρώματα, μονωτικά).

  

Ενότητα 3:

3η συνάντηση (120΄): Υπολογισμός κόστους υλικών για την ανακαίνιση (ομαδική εργασία ανά ειδικότητα, π.χ. ελαιοχρωματιστές, μονωτές, κεραμοποιοί). Παρουσίαση αποτελεσμάτων στην ολομέλεια.

Online δραστηριότητα εβδομάδας: Εκτέλεση άσκησης (κλειστού τύπου). Συμμετοχή στο φόρουμ συζητήσεων. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου διαμορφωτικής αξιολόγησης.  

Δραστηριότητα εβδομάδας: 1η εφαρμογή Kahoot στο σχολείο (δοκιμαστική - έλεγχος υποδομών). 

 

Ενότητα 4:

4η συνάντηση (120΄): Συνάντηση με επαγγελματίες (ελαιοχρωματιστή/μονωτή & κεραμοποιό) στο χώρο του σχολείου. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και σύγκριση με τα εμπειρικά – συζήτηση.

Online δραστηριότητα εβδομάδας: Συμμετοχή στο φόρουμ συζητήσεων. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου διαμορφωτικής αξιολόγησης.

Δραστηριότητα εβδομάδας: -

 

Ενότητα 5:

5η συνάντηση: Συζήτηση (μέσω Skype) με τον ιδιοκτήτη του χώρου προς ανακαίνιση. Ευχαριστίες. Συζήτηση – διορθώσεις – αναπροσαρμογές. Απονομή βεβαιώσεων συμμετοχής (από τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου).

Online δραστηριότητα εβδομάδας: Τελική αξιολόγηση του προγράμματος από τους συμμετέχοντες.

 

 

 

 

 

Τις οδηγίες αυτές, θα τις βρείτε στα «Έγγραφα» με τον τίτλο «Εισαγωγή – οδηγίες μαθήματος».

Περισσότερα για το μάθημα, τους στόχους του και τη μεθοδολογία του μπορείτε να βρείτε στις "Πληροφορίες" του μαθήματος.

 

 Παρακαλώ να αφήσετε ένα σχόλιο (ειδικά αν βρείτε κάποιο λάθος) και μια αξιολόγηση του μαθήματος. Θα το εκτιμήσω ιδιαίτερα!

Οδηγία χειρισμού: για να δείτε το περιεχόμενο (και όχι μόνο τα περιεχόμενα) της ενότητας πραγματοποιείτε πάντα είσοδο στην ενότητα, πατώντας πάνω στον τίτλο της (πράσσινου χρώματος)

 

.........................................................................................

 

Υποστήριξη πρώτης δια ζώσης συνάντησης - Δραστηριότητες εβδομάδας μεταξύ 1ης και 2ης συνάντησης

 

Περιεχόμενα:

 

Ενότητα 1:  

1η συνάντηση (120΄): Περιγραφή του σεμιναρίου και των στόχων του στους συμμετέχοντες. Παρουσίαση του προβλήματος – προγραμματισμός (διαπραγμάτευση) περιεχομένου συνεδριών. Διάκριση μήκους – εμβαδού - όγκου. Περιγραφή – επίδειξη επίπεδων γεωμετρικών σχημάτων και στερεών. Αναπτύγματα στερεών. Αναγνώριση στερεών σε πραγματικές κατασκευές στο ανθρωπογενές περιβάλλον (ομαδική δραστηριότητα – παιχνίδι). Σύνδεση στην πλατφόρμα η-τάξη και εγγραφή στο μάθημα.

Online δραστηριότητα εβδομάδας: Εκτέλεση άσκησης (κλειστού τύπου). Συμπλήρωση ερωτηματολογίου διαμορφωτικής αξιολόγησης.

Δραστηριότητα εβδομάδος: Κατασκευή στερεών.

 

 

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -