Ενδο-σχολική Επιμόρφωση στη πλατφόρμα η-τάξη

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΤΑΣ

Περιγραφή

Το παρόν ηλεκτρονικό βοήθημα αποτελεί μια προσπάθεια για την κατανόηση των εργαλείων που προσφέρει η η-τάξη στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Η παρουσίαση της πλατφόρμας είναι υλικό που υπάρχει στο ΠΣΔ και τα 2 αρχικά κείμενα είναι δημιουργίες του συναδέλφου Πληροφορικού Γιάννη Ιωαννίδη απο το ΕΠΑΛ Υμηττού, τον οποίο ευχαριστώ για την πολύτιμη συνεισφορά και βοήθεια.

Άνετος

Κωδικός: EL19141
Σχ. Μονάδα: Νομός Αττικής - Α' Αθήνας » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις