Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τομείς και θεμελιώδεις έννοιες της Επιστήμης
Υπολογιστών και Πληροφορικής και να αναπτύξουν την αναλυτική και συνθετική τους σκέψη.

Η προσέγγιση που ακολουθείται σχετίζεται με θέματα τόσο της Θεωρητικής όσο και της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών. Με το πρώτο μέρος να καλύπτει θέματα της Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών − από το Πρόβλημα στον Αλγόριθμο και από εκεί στον Προγραμματισμό και τις Εφαρμογές του − και το δεύτερο μέρος με την επισκόπηση βασικών τομέων της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών.

Κωδικός: EL606103
Σχ. Μονάδα: Νομός Δωδεκανήσων » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ "ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ"