Πληροφορική Β΄Γυμνασίου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Περιγραφή

Υλικό για την Υποστήριξη του Μαθήματος της Πληροφορικής Β΄ Γυμνασίου

Κωδικός: G1456109
Σχ. Μονάδα: Νομός Λευκάδας » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ