"Σοβαρά" παιχνίδια στην τάξη

Ανέστης Εξαφτόπουλος - Φωτεινή Βασιλειάδου

Περιγραφή


Ενσωμάτωση του Kahoot και του Socrative στην εκπαιδευτική διαδικασία

 

 

 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Γυμνασίου Εχίνου

σε συνεργασία με τη σύμβουλο φιλολόγων Ν. Ξάνθης

Κα Άννα Αγγελοπούλου

 

Κωδικός: G1547102
Σχ. Μονάδα: Νομός Ξάνθης » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Νομός Ξάνθης » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΙΝΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Σε  αυτό το δια ζώσης και διαδικτυακό σεμινάριο θα διδαχτείτε την κατασκευή παιχνιδιών - κουίζ με το Kahoot και το Socrative και την ενσωμάτωσή τους στο μάθημά σας. Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είστε σε θέση να εμπλουτίζετε, όποτε θέλετε, το μάθημά σας με τα στοιχεία "παιχνιδοποίησης" που προσφέρουν τα προαναφερόμενα διαδικτυακά εργαλεία. Παράλληλα, θα εκπαιδευτούμε όλοι στη χρήση της πλατφόρμας η-τάξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, αλλά και στη χρήση ενός άλλου διαδικτυακού εργαλείου για τη δημιουργία ηλεκτρονικού σχέδιου μαθήματος (Learning Designer).

Το σεμινάριο περιλαμβάνει: 

 • 10 ώρες δια ζώσης διδασκαλία - εργαστήριο που θα πραγματοποιηθούν σε 5 δίωρα στο εργαστήριο πληροφορικής του 2ου ΓΕΛ Ξάνθης (αίθουσα 2), σε ισάριθμα Σάββατα και
 • 10 ώρες εξ αποστάσεως διδασκαλία, σύγχρονη (chat/τηλεδιάσκεψη) και ασύγχρονη, με παρακολούθηση διδακτικών βίντεο και συμμετοχή σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες μέσω της παρούσας πλατφόρμας η-τάξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

  

Παρακαλείστε να ελέγχετε καθημερινά τις ανακοινώσεις του μαθήματος.

 

1.          Η δομή του μαθήματος

Το μάθημα είναι διαρθρωμένο σε ενότητες. Το περιεχόμενο κάθε ενότητας μπορείτε να το δείτε παρακάτω στα περιεχόμενα, αλλά είναι ενδεικτικό και θα αναπροσαρμόζεται, ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιμόρφωσης. Για να έχετε πρόσβαση σε μια ενότητα, πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει την προηγούμενη, ώστε να ενεργοποιηθεί η επόμενη. Σε κάθε ενότητα καλείστε να κάνετε κάποια από τα παρακάτω:

 • Να κατεβάσετε και να διαβάσετε τα αναγνώσματα της ενότητας (θεωρητικά/manuals-οδηγούς)
 • Να παρακολουθήσετε ένα εισαγωγικό video (περιγραφή διαδικασίας/οπτικοποιημένα παραδείγματα).
 • Να απαντήσετε στις ερωτήσεις κατανόησης κάποιου video. Αυτό είναι προαιρετικό και έχει σκοπό να σας βοηθήσει να  ελέγξετε αν έχετε αποκομίσει τις απαραίτητες γνώσεις από το βίντεο.
 • Να εργαστείτε στα πλαίσια της ομάδας σας, αν/όταν οριστεί εργασία σε ομάδες (π.χ. ανά ειδικότητα).
 • Να αναρτήσετε ένα κουίζ/παιχνίδι και να απαντήσετε ή να σχολιάσετε άλλο ένα στα Padlets ή στο χώρο συζητήσεων (σε όποια ενότητα αναφέρεται).
 • Τέλος, να συνεργαστείτε με το διευθυντή και τους συναδέλφους Πληροφορικής του σχολείου σας, προκειμένου να προετοιμάσετε στο σχολείο σας τις υποδομές που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των εργασιών της ενότητας. 

 


2.          Εργαλεία μαθήματος

 

Έγγραφα

Το υλικό που θα χρειαστείτε θα σας δίνεται στην κάθε ενότητα, όπου χρειάζεται. Εναλλακτικά θα μπορείτε να το βρείτε συγκεντρωμένο στο εργαλείο «Έγγραφα».

 

Ανακοινώσεις

Οι ανακοινώσεις έρχονται στο email σας τη στιγμή που αναρτώνται. Εναλλακτικά θα μπορείτε να τις βρείτε στο εργαλείο «Ανακοινώσεις», αλλά και κάτω από το ημερολόγιο στη σελίδα του μαθήματος. Εκεί εμφανίζονται οι πρόσφατες ανακοινώσεις και η ημερομηνία ανάρτησής τους. Για να διαβάσετε το "σώμα" της ανακοίνωσης κάνετε κλικ πάνω στον τίτλο της.

 

Ασκήσεις

Οι ασκήσεις είναι ερωτήσεις κατανόησης κλειστού τύπου και η βαθμολογία σε αυτό το σεμινάριο είναι εικονική, χωρίς να είναι συνδεδεμένη με κάποιο αυτόματο βαθμολόγιο.

 

Γλωσσάριο

Στο γλωσσάριο θα καταγράφονται ορισμοί και περιγραφές όρων που είναι απαραίτητοι για τη συνεργασία μας και δεν είναι ήδη γνωστοί σε όλους τους συναδέλφους.

 

Γραμμή Μάθησης

Η Γραμμή Μάθησης μπορεί να οδηγήσει κάποιον βήμα - βήμα σε μια ορισμένη τροχιά - εμπειρία μάθησης. Προσοχή! Κάθε γραμμή μάθησης δεν έχει όλα τα στάδια από όλες τις ενότητες. Μπορεί να περιέχει τα στάδια μίας ενότητας ή μόνο κάποια βασικά βήματα, απαραίτητα κατά την κρίση του διδάσκοντος.

 

Εργασίες

Οι εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, "κατεβαίνουν" για να τις επεξεργαστείτε και παραδίδονται πριν την λήξη της προθεσμίας, η οποία αναγράφεται και στο ημερολόγιο του μαθήματος.

 

Ερωτηματολόγια

Τα ερωτηματολόγια είναι εργαλεία δημοσκόπησης για να αποφασίζουμε online όσο πιο γρήγορα και δημοκρατικά γίνεται ό,τι ... επιτρέπει ο διδάσκων να συναποφασιστεί! 

 

Κουβεντούλα (Chat)

Σύγχρονη επικοινωνία με τον διδάσκοντα ή μεταξύ μας.

 

Μηνύματα

Ανταλλαγή μηνυμάτων με τον διδάσκοντα ή με τους άλλους χρήστες του μαθήματος (αν το καρτοκινητό έχει ξεμείνει από μονάδες).

 

Ομάδες χρηστών

 

Ανάλογα με την ομοιομορφία των επιμορφούμενων ως προς την ειδικότητα και τη βαθμίδα (Γυμνάσιο - Λύκειο) είνα πιθανόν να χωριστείτε σε ομάδες για να επεξεργαστείτε ανά ομάδα διαφορετικές κατηγορίες ασκήσεων.

 

Στην περίπτωση αυτή θα έχετε ξεχωριστό χώρο συζητήσεων και ανταλλαγής αρχείων ανά ομάδα. Θα οριστεί (από τον διδάσκοντα, μετά από πρόταση της ομάδας) αρχηγός της ομάδας για να τη συντονίσει. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στις υπόλοιπες ομάδες.

 

Παρουσιολόγιο

Ελέγχει την επαρκή ή ελλιπή "φοίτηση".

 

Περιγραφή

Όλες οι πληροφορίες του μαθήματος, οι στόχοι, η μεθοδολογία, τα εγχειρίδια κλπ. 

 

Πολυμέσα 

 

Περιέχει όλες τις εικόνες του μαθήματος και τις πηγές τους. Μπορεί να περιέχει και τα βίντεο, αντί να ανακαλούνται από το YouTube.

  

 

Συζητήσεις

 Στο χώρο συζητήσεων, σε ειδική κατηγορία, μπορείτε να αναρτήσετε ένα δικό σας θέμα για συζήτηση ή μια απορία σας.

 

Συνδέσεις Διαδικτύου

 

Θα χρειαστείτε κάποια προγράμματα για να ανοίξετε αρχεία του μαθήματος. Θα βρείτε τους συνδέσμους για να κατεβάσετε όσα δεν έχετε (δωρεάν ή τις δοκιμαστικές εκδόσεις) στο εργαλείο «Συνδέσεις Διαδικτύου» και στην κατηγορία "Απαραίτητο λογισμικό". Στο ίδιο εργαλείο και στην κατηγορία "Εγχειρίδια - Οδηγοί" θα βρείτε το εγχειρίδιο του μαθητή και βιντεοσκοπημένους οδηγούς που θα σας κατατοπίσουν σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των εργαλείων της πλατφόρμας η-τάξη.

 

Τοίχος

Στον τοίχο μπορείτε να αναρτάτε σχόλια, συνδέσμους κλπ για χρήση και επεξεργασία από τους συναδέλφους.

 

Τηλεδιάσκεψη

Μπορείτε να συμμετάσχετε στην τηλεδιάσκεψη (αν προγραμματιστεί), ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα σας σταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το νωρίτερο 30' πριν την προγραμματισμένη έναρξη της τηλεδιάσκεψης.

----------------------------------------------------------------------

  

Καλή Επιτυχία!

Ανέστης Εξαφτόπουλος

 

 

 

----------------------------------------------------------------------

 

Περιεχόμενα

 

Ενότητα 1:  

1η συνάντηση: Περιγραφή - επίδειξη των παιχνιδιών στους συμμετέχοντες. Σύνδεση στην πλατφόρμα του η-τάξη και εγγραφή στο μάθημα. "Κατέβασμα" υλικού/αναγνωσμάτων. Εγγραφή στα Kahoot και Socrative. Περιγραφή - επίδειξη online δραστηριοτήτων εβδομάδων. 

Δραστηριότητα εβδομάδος: Συγκέντρωση Υ.Δ. στα σχολεία.

 

Ενότητα 2:

2η συνάντηση: Δημιουργία μέρους των παιχνιδιών στο Kahoot και στο Socrative. Διαμόρφωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων μαθητών γύρω από το ερώτημα: "Ποιες είναι οι προσδοκίες των μαθητών μας από την παιχνιδοποίηση (Gamification) της εκπαιδευτικής διαδικασίας;"

Online δραστηριότητα εβδομάδας: ολοκλήρωση των παιχνιδιών, συμμετοχή στο φόρουμ συζητήσεων. 

Δραστηριότητα εβδομάδος: Εφαρμογή ερωτηματολογίων μαθητών (1η).

  

Ενότητα 3:

3η συνάντηση: Παρουσίαση/εκτέλεση και διαμορφωτική αξιολόγηση/διόρθωση των παιχνιδιών στο Kahoot και στο Socrative από όλους σε όλους. Σχολιασμός - συμπεράσματα από τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια.  

Online δραστηριότητα εβδομάδας: ολοκλήρωση της διόρθωσης των παιχνιδιών και διαμοιρασμός τους, συμμετοχή στο φόρουμ συζητήσεων (τουλάχιστον ένα σχόλιο για τη δουλειά ενός συναδέλφου). 

Δραστηριότητα εβδομάδας: 1η εφαρμογή Kahoot στο σχολείο (δοκιμαστική - έλεγχος υποδομών). 

 

Ενότητα 4:

4η συνάντηση: Δημιουργία σχεδίου μαθήματος στο Learning Designer με την ενσωμάτωση των παιχνιδιών Kahoot και Socrative.

Online δραστηριότητα εβδομάδας (α): ολοκλήρωση των σχεδίων μαθήματος και διαμοιρασμός τους, συμμετοχή στο φόρουμ συζητήσεων.

Δραστηριότητα εβδομάδας: Εφαρμογή του σχεδίου μαθήματος στην τάξη. Εφαρμογή ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων (2η) - αξιολόγηση προγράμματος από τους μαθητές.

 

Ενότητα 5:

5η συνάντηση: Συζήτηση – διορθώσεις – αναπροσαρμογές. Τελική αξιολόγηση του προγράμματος από τους συμμετέχοντες καθηγητές.. Απονομή βεβαιώσεων συμμετοχής.

 

 

 

Τις οδηγίες αυτές, θα τις βρείτε στα «Έγγραφα» με τον τίτλο «Εισαγωγή – οδηγίες μαθήματος».

Περισσότερα για το μάθημα, τους στόχους του και τη μεθοδολογία του μπορείτε να βρείτε στις "Πληροφορίες" του μαθήματος.

 

 Παρακαλώ να αφήσετε ένα σχόλιο (ειδικά αν βρείτε κάποιο λάθος) και μια αξιολόγηση του μαθήματος. Θα το εκτιμήσω ιδιαίτερα!

Υποστήριξη πρώτης δια ζώσης συνάντησης - Δραστηριότητες εβδομάδας μεταξύ 1ης και 2ης συνάντησης

 

Περιεχόμενα:

 

1η συνάντηση: Περιγραφή - επίδειξη των παιχνιδιών στους συμμετέχοντες. Σύνδεση στην πλατφόρμα του η-τάξη και εγγραφή στο μάθημα. "Κατέβασμα" υλικού/αναγνωσμάτων. Εγγραφή στα Kahoot και Socrative. Περιγραφή - επίδειξη online δραστηριοτήτων εβδομάδων. 

Δραστηριότητα εβδομάδος: Συγκέντρωση Υ.Δ. στα σχολεία.

 

____________________________________________________________________________________

 

"COMPUTER GAMES ARE THE MOST POWERFUL LEARNING TOOL OF OUR AGE"

Professor Henry James, MIT

____________________________________________________________________________________

 

1.1 Εισαγωγικό video - καλωσόρισμα (διάρκεια: 2'03'')

(i) Κάνετε απλό αριστερό κλικ πάνω στο παράθυρο για εκτέλεση του video 

(i) Κάνετε διπλό αριστερό κλικ πάνω στο παράθυρο, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του, για τη μετάβαση σε προβολή πλήρους οθόνης/επιστροφή σε προβολή παραθύρου 

 

1.2 Οδηγίες σύνδεσης (ως μαθητές) και δημιουργίας λογαριασμού (ως καθηγητές) στο Kahoot και στο Socrative

εδώ

 

1.3 Video Tutorials στο Youtube

 

1.3.1 Πώς να δημιουργήσετε ένα κουίζ, μία έρευνα ή μία συζήτηση στο Kahoot (διάρκεια: 12'19'')


 

1.3.2 Πώς να χρησιμοποιήσετε το Kahoot για να διδάξετε νέα αντικείμενα - blind Kahooting (διάρκεια: 13'52'')

 

1.3.3 Kahoot Masterclass - Από τους δημιουργούς του Kahoot (διάρκεια: 1h22'10'')

 

 1.3.4  Πλήρης οδηγός για το Socrative (διάρκεια: 23'19'')

 

1.4 Ας παίξουμε λοιπόν! 

1.4.1 Συνδεθείτε (ως μαθητές) στο Kahoot

εδώ

1.4.2 Συνδεθείτε (ως μαθητές) στο Socrative

εδώ

 

1.5 Σχολιάστε την πρώτη επαφή σας με το Kahoot και το Socrative, γράφοντας μια πρόταση για το καθένα. Κάνετε διπλό κλικ και γράψτε στο παρακάτω padlet:

Made with Padlet

 

 1.6 Στο χώρο των συζητήσεων (forum του μαθήματος) μπορείτε να αναρτήσετε ερωτήσεις, να απαντήσετε ή να σχολιάσετε άλλες. Μεταβείτε στο χώρο των συζητήσεων (σε νέο παράθυρο)

εδώ

 

1.7 Για πιο άμεση (σύγχρονη) κουβεντούλα, μεταβείτε στο chat room (σε νέο παράθυρο)

εδω

 

1.8 Για να αναρτήσετε κάτι (κείμενο, εικόνα, link) χρησιμοποιήστε τον τοίχο

εδώ

 

1.9 Εντοπίστε και κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να υπογράψουν οι γονείς των μαθητών του τμήματός σας

εδώ

 

1.10 Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια επηρεάζουν αρνητικά τον τρόπο σκέψης και την προσοχή μας; Ιδού η αφοπλιστική απάντηση (διάρκεια βίντεο: 17'57'')

 

1.11 Και μια ακόμη γνώμη (διάρκεια βίντεο: 11'51'')

 

 

 

 Καλή και δημιουργική εβδομάδα!

 

Υποστήριξη δεύτερης δια ζώσης συνάντησης - Δραστηριότητες εβδομάδας μεταξύ 2ης και 3ης συνάντησης

 

Περιεχόμενα:

 

 

2η συνάντηση: Δημιουργία μέρους των παιχνιδιών στο Kahoot και στο Socrative. Διαμόρφωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων μαθητών γύρω από το ερώτημα: "Ποιες είναι οι προσδοκίες των μαθητών μας από την παιχνιδοποίηση (Gamification) της εκπαιδευτικής διαδικασίας;"

Online δραστηριότητα εβδομάδας: ολοκλήρωση των παιχνιδιών, συμμετοχή στο φόρουμ συζητήσεων. 

Δραστηριότητα εβδομάδος: Εφαρμογή ερωτηματολογίων μαθητών (1η)

  

______________________________________________________________________________________ 

 

“People love to learn, people love to play. It should not have taken quite so long to make progress towards putting those two together seamlessly.”

Professor Stephen Heppell

____________________________________________________________________________________________________

 

Το σενάριο της σημερινής (2ης) δια ζώσης συνάντησής μας περιλαμβάνει:

2.1 Δημιουργία παιχνιδιού στο Kahoot

 • Άνοιγμα του φυλλομετρητή μας (π.χ. Motzilla Firefox) και σύνδεση στο Kahoot ως καθηγητές
 • Καρφίτσωμα της καρτέλας του Kahoot στο φυλλομετρητή μας

Καρφίτσωμα καρτέλας 

 • Έναρξη νέου παιχνιδιού/κουίζ και δημιουργία μιας - δυο ερωτήσεων
 • Αποθήκευση του παιχνιδιού μας, αποσύνδεση, κλείσιμο του φυλλομετρητή μας κι επανεκκίνησή του
 • Επανασύνδεση στο Kahoot, εντοπισμός του κουίζ μας και συμπλήρωση επιπλέον ερωτήσεων μέχρι του χρονικού ορίου των 30'-40'

 

2.2 Επανάληψη των παραπάνω βημάτων στο Socrative

 

2.3 Για την αξιολόγηση της δραστηριότητάς μας στο σχολείο είναι καλό (βολικό) να χρησιμοποιηθεί μία φόρμα Google που θα ετοιμάσουμε και θα τη διαμοιράσουμε στους μαθητές μας μέσω email. Η έκδοση κωδικών σύνδεσης στο ΠΣΔ και email για τους μαθητές (αν δεν έχουν ήδη κάποιο δικό τους) γίνεται από τον καθηγητή πληροφορικής του σχολείου. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων μπορεί να γίνει και στο σχολικό εργαστήριο. Έτσι γλυτώνουμε  βάρος της εκτύπωσης, διαμοιρασμού, συγκέντρωσης των ερωτηματολογίων και καταχώρισης των απαντήσεων (προς αποφυγήν!). Οι μαθητές/μαθήτριες του τμήματος στο οποίο διδάσκετε θα απαντήσουν στο παρακάτω ερωτηματολόγιο που αφορά τις σκέψεις τους (προσδοκίες / επιφυλλάξεις) σχετικά με τη δοκιμαστική εφαρμογή των παιχνιδιών (και τη χρήση κινητών συσκευών) στη μαθησιακή διαδικασία.

1ο Ερωτηματολόγιο Μαθητών

Βρείτε το ερωτηματολόγιο (φόρμα Google)

Φόρμα Google (ερωτηματολόγιο μαθητών 1)

2.4 Σχολιάστε τις ερωτήσεις / προτείνετε αλλαγές. Λάβετε υπόψη ότι θα υπάρξει και δεύτερο ερωτηματολόγιο (αυτό που είδαμε στην ενότητα 1) για να ελέγξουμε αν μεταβάλλονται κάποιες απαντήσεις μετά την εφαρμογή των παιχνιδιών, αλλά και για να έχουμε μια δεύτερη (έμμεση) αξιολόγηση της δουλειάς μας από τους μαθητές μας.

 

2.5 Διαβάστε το παρακάτω άρθρο των Χαράλαμπου Βρασίδα και Φωτεινής Θεοδούλου και σχολιάστε στην αντίστοιχη ανάρτηση στο φόρουμ συζητήσεων. Μπορείτε να εμπλουτίσετε την ανάρτηση με δικά σας links για άρθρα, videos ή άλλες σχετικές πηγές.

Βρασίδας, Χ. & Θεοδούλου, Φ. (2013). Ηλεκτρονικά Παιχνίδια και Μάθηση

 

2.6 Ολοκληρώνετε στο σπίτι τα Quiz σας στο Kahoot και στο Socrative, με σκοπό να τα παίξουμε στην επόμενη δια ζώσης συνάντησή μας. Στη συνάντηση αυτή είναι απαραίτητο να φέρετε μαζί σας το smartphone ή το tablet σας, εφόσον έχετε ένα.

 

Μη ξεχάσετε να στείλετε στους μαθητές τα ερωτηματολόγια και να ζητήσετε να τα απαντήσουν!

Καλή και δημιουργική εβδομάδα!

 

Υποστήριξη τρίτης δια ζώσης συνάντησης - Δραστηριότητες εβδομάδας μεταξύ 3ης και 4ης συνάντησης

 

Περιεχόμενα:

 

 

3η συνάντηση: Παρουσίαση/εκτέλεση και διαμορφωτική αξιολόγηση/διόρθωση των παιχνιδιών στο Kahoot και στο Socrative από όλους σε όλους. Σχολιασμός - συμπεράσματα από τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια.  

Online δραστηριότητα εβδομάδας: ολοκλήρωση της διόρθωσης των παιχνιδιών και διαμοιρασμός τους, συμμετοχή στο φόρουμ συζητήσεων (τουλάχιστον ένα σχόλιο για τη δουλειά ενός συναδέλφου). 

Δραστηριότητα εβδομάδας: 1η εφαρμογή Kahoot στο σχολείο (δοκιμαστική - έλεγχος υποδομών) 

 

 ____________________________________________________________________________________

 

Στην τρίτη μας δια ζώσης συνάντηση θα παίξουμε τα δικά σας παιχνίδια (που ετοιμάσατε) καθισμένοι στα θρανία που βρίσκονται στο εργαστήριο, κρατώντας τα κινητά μας. Για όσους/ες δεν έχουν smartphone ή tablet θα υπάρξει μέριμνα (4-5 συσκευές).

3.1 Κάθε εκπαιδευτικός:

 • Συνδέεται στο λογαριασμό του στα Kahoot ή/και Socrative
 • Δίνει οδηγίες σύνδεσης στο ασύρματο router (υποτίθεται της αίθουσάς του)
 • Τρέχει τα παιχνίδια του και αποθηκεύει τα αποτελέσματα
 • Παίρνει ανατροφοδότηση από τους "μαθητές" συναδέλφους για τυχόν διορθώσεις

 

3.2 (Αν περισσέψει χρόνος) Σχολιάζουμε τα αποτελέσματα του 1ου ερωτηματολογίου

 

3.3 Διορθώνουμε και δημοσιεύουμε το Quiz μας στο αντίστοιχο θέμα στις Συζητήσεις και στο internet (για το Socrative). Φόρμα δημοσίευσης κοινόχρηστου Socrative quiz

εδώ

 

3.4 Αποθηκεύουμε στα quiz μας αυτά των συναδέλφων, κάνοντας χρήση όλων των δυνατών τρόπων: από τις συζητήσεις ή από τη λίστα των κοινόχρηστων quiz. Σύνδεσμος αναζήτησης κοινόχρηστων quiz του Socrative

εδώ

 

Υποστήριξη τέταρτης δια ζώσης συνάντησης - Δραστηριότητες εβδομάδας μεταξύ 4ης και 5ης συνάντησης

 

Περιεχόμενα:

 

 

4η συνάντηση: Δημιουργία σχεδίου μαθήματος στο Learning Designer με την ενσωμάτωση των παιχνιδιών Kahoot και Socrative. 

Online δραστηριότητα εβδομάδας (α): ολοκλήρωση των σχεδίων μαθήματος και διαμοιρασμός τους, συμμετοχή στο φόρουμ συζητήσεων.

Δραστηριότητα εβδομάδας: Εφαρμογή του σχεδίου μαθήματος στην τάξη. Εφαρμογή ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων (2η) - αξιολόγηση προγράμματος από τους μαθητές

 

___________________________________________________________________________________

 

Learning Designer

 

Το Learning Designer είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή την οποία χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε ένα ηλεκτρονικό σχέδιο μαθήματος. Η δυνατότητα κλωνοποίησης/τροποποίησης και διαμοιρασμού του σχεδίου μας, καθώς και του δανεισμού, τροποποίησης και χρήσης των κοινόχρηστων σχεδίων άλλων χρηστών, είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού σχέδιου μαθήματος απέναντι στο χειρόγραφο/έντυπο (σε word) σχέδιο.

Επίσης σημαντική είναι η οπτικοποίηση σε "πίτα" (κυκλικό διάγραμμα) του ποσοστού των διάφορων ειδών δραστηριοτήτων (ανάγνωση, παρακολούθηση υλικού, συνεργασία, παραγωγή υλικού κ.λπ.) μιας διδακτικής ενότητας.

Στο σχέδιο μαθήματος μπορούμε να ενσωματώσουμε συνδέσμους προς τα βίντεο που ετοιμάσαμε (π.χ. στο youtube) ή άλλο διαδικτυακό υλικό, όχι όμως (ακόμα) να ανεβάσουμε υλικό προς άμεση χρήση. Γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε άλλους διαδικτυακούς χώρους όπως google drive ή dropbox ή onedrive κ.λπ.

4.1 Το ακόλουθο video παρουσιάζει σύντομα, αλλά πλήρως τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του Learning Designer (διάρκεια: 6'07'')

Το συγκεκριμένο video έχει υπότιτλους μόνο στα αγγλικά, αλλά παρέχεται ικανοποιητική αυτόματη μετάφραση:

 

4.2 Η μετάβαση στη σελίδα του Learning Designer και η δημιουργία λογαριασμού γίνεται από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Learning Designer

 και στη συνέχεια επιλέγουμε (μόνο την πρώτη φορά) το σύνδεσμο "Register"

LDR

Το σχέδιο μαθήματος παρουσιάζεται οργανωμένο σε στήλες TLAs (Teaching and Learning Activities) που το καθένα αποτελεί μια ολοκληρωμένη μαθησιακή ενότητα και αποτελείται από επιμέρους «τύπους μάθησης» (Learning Types). Το πρόγραμμα αθροίζει αυτόματα τους χρόνους των διαφόρων τύπων μάθησης και τους παρουσιάζει αναλογικά και χρωματικά πάνω από κάθε TLA και σε ένα κυκλικό διάγραμμα, όπου ο διδάσκων μπορεί να δει κατά πόσο είναι «ισορροπημένο» το μάθημά του.

 Learning types pie 2

 Κυκλικό διάγραμμα κατηγοριών/τύπων μάθησης

 

Εκτός από την κατηγορία/τύπο μάθησης ο διδάσκων βλέπει με μια ματιά το χρόνο που (υπολογίζει ότι) απαιτείται για κάθε επιμέρους δραστηριότητα, αν οι μαθητές δουλεύουν ατομικά, σε υποομάδες ή αν είναι όλοι μαζί στην τάξη, αν ο ίδιος είναι παρών ή όχι, καθώς και τους συνδέσμους που χρειάζονται στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Συνοπτική περιγραφή τύπου μάθησης

Συνοπτική περιγραφή τύπου μάθησης

 

Το Learning Designer δίνει ιδιαίτερη σημασία στη στοχοθεσία κατά το σχεδιασμό του μαθήματος. Καταγράφουμε το σκοπό του μαθήματος και προσθέτουμε τους επιμέρους στόχους σε έτοιμες θέσεις - κατηγορίες, κατά τα πρότυπα της ταξινομίας του Bloom (1956).

 Μπλουμ

 Διάγραμμα Wilson, Leslie O. (2001). Πηγή: Anderson-and-Krathwohl-revised-10-2016

 

Ένας αναλυτικός και πολύ χρήσιμος οδηγός για τη στοχοθεσία και το λεξιλόγιό της είναι το παρακάτω άρθρο:

Νίκος Παπαστάμου (2010) Διδακτικοί Στόχοι και Διδασκαλία

 

4.3 Δημιουργούμε (δια ζώσης) ένα σχέδιο μαθήματος με το οποίο ενσωματώνουμε το παιχνίδι που ετοιμάσαμε στο Kahoot ή/και στο Socrative. Δίνουμε σημασία στο μαθησιακό σχεδιασμό του μαθήματος. Ακολουθούν εικόνες και links για συζήτηση και προβληματισμό γύρω από το μαθησιακό σχεδιασμό:

4.3.1 Διδακτικός vs μαθησιακός σχεδιασμός

ΔΜΣ

Πηγή: Άντρη Αβρααμίδου (2016). Σημειώσεις 2ης τηλεδιάσκεψης μαθήματος Πρακτική Εξάσκηση EDUC-559DL. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

 

4.3.2 Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΤΠΓΠ ή TPCK) as Total PACKage (TPACK) κατά Mishra & Koehler (2006,2008)

ΤΠΓΠ TPACK 

Υλικό (εργασίες/παρουσιάσεις) σχετικό με τη διδασκαλία κατά το παραπάνω πρότυπο:

Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες : Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών. Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τόμος ΙΙ, σ.295-302 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, 23-26 Σεπτεμβρίου 2010

Κόμης Βασίλης, 2015. «Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία, Ενότητα 3: Διδακτικός Μετασχηματισμός Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου & Κοινωνικές Πρακτικές Αναφοράς». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/PN1425/.

Αγγελική Τζαβάρα, Βασίλειος Κόμης (2011). Η ενσωμάτωση της Παιδαγωγικής Γνώσης στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων με ΤΠΕ: μελέτη περίπτωσης με υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 4(1-3), 5-20, 2011

 

4.3.3 Μοντέλο S.A.M.R 

Substitution - Αντικατάσταση

Augmentation - Επαύξηση

Modification - Μετασχηματισμός

Redefinition - Επαναπροσδιορισμός

https://sites.google.com/a/msad60.org/technology-is-learning/samr-model

 

4.4 Στην εικόνα που ακολουθεί παρατηρήστε και σχολιάστε τη διαφορά της παραδοσιακής και της αντεστραμμένης τάξης, όσον αφορά τα στάδια της μαθησιακής διαδικασίας, σύμφωνα με την ταξινομία του Bloom:

Bloom taxonomy in flipped classroom

Γράψτε ένα σχόλιο στο Padlet που ακολουθεί:

https://padlet.com/anis_ex/w892h1zbyeuo

 

Δημιουργήθηκε με το Padlet

 

4.5 Ολοκλήρωση του σχεδίου μαθήματος. - Εφαρμογή του σχεδίου μαθήματος στην τάξη. 

4.6 Εφαρμογή ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων (2η) - αξιολόγηση προγράμματος από τους μαθητές.

Ανοίγουμε τη σελίδα του ερωτηματολογίου

εδώ

και ...

 • στέλνουμε το link στους μαθητές μας (στο email τους στο ΠΣΔ), ή
 • αναρτούμε το link στο site του σχολείου, στο οποίο μπαίνουν οι μαθητές και απαντάνε, ή
 • αναρτούμε το link σε edmodo, η-τάξη κ.λπ., ή
 • διαθέτουμε το link μέσω των υπολογιστών του σχολικού εργαστηρίου

4.7 Διόρθωση του σχέδιου μαθήματος (χρόνοι εφαρμογής κ.λπ.) και διαμοιρασμός τους.

 

 

Υπενθύμιση/συμπλήρωση ...

Οι σύντομοι σύνδεσμοι (links) για τα ερωτηματολόγια είναι οι παρακάτω:

Για το πρώτο (προσδοκίες των μαθητών ...)

ως κείμενο:

https://goo.gl/forms/em8LoI0hDOpUPkK42

και ως σύνδεσμος: 

https://goo.gl/forms/em8LoI0hDOpUPkK42

 

Για το δεύτερο (αξιολόγηση από τους μαθητές):

ως κείμενο:

https://goo.gl/forms/0ndDcRKebpvQgjBQ2

και ως σύνδεσμος: 

https://goo.gl/forms/0ndDcRKebpvQgjBQ2

 

 

Καλή επιτυχία! 

 

 

Περιεχόμενα ενότητας

Περιγραφή του Kahoot Challenge

Δημιουργία Kahoot Challenge από υπάρχον quiz

Εξαγωγή αποτελεσμάτων Kahoot Challenge (under construction)

Παιδαγωγική αξιοποίηση (under construction)

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις