ΓΑΛΛΙΚΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Περιγραφή

Bienvenue !  Χαμόγελο

 Εδώ οι μαθητές των γαλλικών της Α' γυμνασίου μπορούν να βρουν δραστηριότητες που συμπληρώνουν το μάθημα, για να εξασκηθούν, για να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, αλλά και για να κάνουν επανάληψη, με φύλλα εργασίας που δουλέψαμε στην τάξη. Εδώ αναρτώνται επίσης και οι εργασίες και δημιουργίες των μαθητών στο μάθημα των γαλλικών.

                                                                                                       

 schtroumpf 

Περισσότερα στον ιστότοπο για το μάθημα των Γαλλικών στο Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο και στο μπλογκ

Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Γαλλικά

 

          

 

 
 
Με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο επιδιώκεται οι μαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα, και ειδικότερα:
Να κατανοούν και να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο.
Να αναπτύσσουν γλωσσολογική και κοινωνιογλωσσική ικανότητα, δηλαδή να αναπτύσσουν φωνολογικές, λεξιλογικές και μορφοσυντακτικές δεξιότητες.
Να εξοικειώνονται με διαφορετικά επίπε
Περισσότερα  
Κωδικός: G1618135
Σχ. Μονάδα: Νομός Αττικής - Πειραιάς » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΖΑΝΝΕΙΟ

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις