ΙΣΤΟΡΙΑ B΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΒΟΤΣΗ

Περιγραφή
  • Στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος Ιστορίας Β΄ Γυμνασίου τoυ τμήματος Β3 οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν ερωτήσεις και άλλο εποπτικό και ενημερωτικό υλικό για κάθε ενότητα του σχολικού βιβλίου που μελετάμε.
Κωδικός: G1618147
Σχ. Μονάδα: Νομός Αττικής - Πειραιάς » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΖΑΝΝΕΙΟ
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο