ΙΣΤΟΡΙΑ A΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΤΜΗΜΑΤΑ A1, A2, A3, Α4

ΕΛΕΝΗ ΒΟΤΣΗ

Περιγραφή
  • Στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος Ιστορία A΄ Γυμνασίου των τμημάτων Α1,Α2, A3 και Α4 οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν ερωτήσεις και άλλο εποπτικό και πληροφοριακό υλικό για κάθε ενότητα του σχολικού βιβλίου που μελετάμε.
Κωδικός: G1618179
Σχ. Μονάδα: Νομός Αττικής - Πειραιάς » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΖΑΝΝΕΙΟ
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο