Διαθεματική εργασία - Πρότζεκτ 2016 -2017 - Hλεκτρονικός τουριστικός οδηγός

ΕΛΕΝΗ ΒΟΤΣΗ

Περιγραφή

Στη διαθεματική αυτή δράση συμμετέχουν οι μαθητές του τμήματος Β3 και Β4 εκπονώντας ατομικές και ομαδικές εργασίες στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Η διαθεματική εργασία (πρότζεκτ) προτείνεται από το σχολικό βιβλίο της Γλώσσας Β΄ Γ/σίου και αποβλέπει στη δημιουργία μίας μορφής ηλεκτρονικού τουριστικού οδηγού αποτελούμενου από διαφημιστικά τουριστικά σποτάκια σε μορφή pοwer point. H καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας και η κατάλληλη χρήση της προσαρμοσμένης στο συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο,  η χρήση των Νέων Τεχνολογιών για τη δημιουργία πολυτροπικών κειμένων, η συνεργασία με τους καθηγητές ξένων γλωσσών για τη βελτίωση του επιπέδου γλωσσομάθειας των συμμετεχόντων μαθητών, η καλλιέργεια της αυτενέργειας και της ανάληψης πρωτοβουλιών από πλευράς των τελευταίων και η σύνδεση της  διαθεματικής δραστηριότητας με το μάθημα της Ιστορίας σε μια προσπάθεια ένταξης των μαθητών στην ερευνητική διαδικασία για την ανάδειξη του τόπου καταγωγής τους αποτελούν βασικούς στόχους αυτής της πρωτο

Περισσότερα  
Κωδικός: G1618230
Σχ. Μονάδα: Νομός Αττικής - Πειραιάς » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΖΑΝΝΕΙΟ

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -