Αγωγή Υγείας

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗ

Περιγραφή

Αγωγή Υγείας είναι «η διαδικασία που στηρίζεται σε επιστημονικές αρχές και χρησιμοποιεί προγραμματισμένες ευκαιρίες μάθησης, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους όταν αυτοί λειτουργούν ως άτομα ή ως σύνολα, να αποφασίζουν και να ενεργούν συνειδητά για θέματα που επηρεάζουν την υγεία τους» [Ευρωπαϊκή Ένωση, Συμπόσιο στο Λουξεμβούργο]

Κωδικός: G1618248
Σχ. Μονάδα: Νομός Αττικής - Πειραιάς » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΖΑΝΝΕΙΟ

Ενότητες

Να μάθουν τις αρνητικές επιδράσεις του καπνίσματος και του αλκοόλ στην υγεία μας και να προωθηθεί η αντικαπνιστική και αντιαλκοολική αγωγή στο σχολείο.

Να αποκτήσουν γενικές γνώσεις για τα φάρμακα και να ενημερωθούν για την υπεύθυνη και σωστή χρήση τους.

Να ενημερωθούν σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης ατυχημάτων, με σκοπό να αναπτύξουν αυτοαντίληψη και κατάλληλη συμπεριφορά για τους κινδύνους που διατρέχουν στο σπίτι, στο σχολείο και στους δημόσιους χώρους.

Να ενημερωθούν για τη σημασία της Κυκλοφοριακής Αγωγής και του ρόλου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟ.Κ) και να συνειδητοποιήσουν τα μέτρα πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -