ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ: "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ" ΒΡΑΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 2015

ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (=ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ), ΕΛΕΝΗ ΒΟΤΣΗ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (=ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ),

Περιγραφή

"Διαδικασία φύτευσης, παραγωγής, συσκευασίας και τυποποίησης βιολογικών προϊόντων εντός της σχολικής μονάδας": Η καινοτόμος διδακτική πρακτική παρουσιάστηκε στη Βραδιά Ερευνητή 2015 που υλοποιήθηκε στο  Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Υπεύθυνος εκπαιδευτικός της δράσης: Νικόλαος Ζήκος (ΠΕ04. 02), Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: Βότση Ελένη (ΠΕ02), Μιχαηλίδης Αναστάσιος (ΠΕ02).

Κωδικός: G1618325
Σχ. Μονάδα: Νομός Αττικής - Πειραιάς » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΖΑΝΝΕΙΟ

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -