Γεωγραφία Β' Γυμνασίου (2018-2019)

ΑΝΘΙΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ

Περιγραφή

Γεωγραφία με έμφαση στη δημιουργική χρήση ΤΠΕ.

Στο μάθημα αυτό βρίσκεται το υλικό που είναι προσβάσιμο από όλους τους μαθητές.

Για την υποστήριξη των εργασιών σε ομάδες και την υποβολή εργασιών, έχουν δημιουργηθεί επιπλέον  μαθήματα ανά τμήμα. που είναι προσβάσιμα μόνο στους μαθητές κάθε τμηματος.

H TEΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Κωδικός: G32383
Σχ. Μονάδα: Νομός Αττικής - Α' Αθήνας » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Ενότητες

Οι χώρες (κράτη) στο χώρο και στο χρόνο. Οι κάτοικοι της Ευρώπης.

Δηλώνετε ΠΡΙΝ το ΠΑΣΧΑ σε ποιό θέμα θέλετε να εργαστείτε, ώστε να ανέβουν πιο αναλυτικές οδηγίες.

Τα θέματα θα είναι οργανωμένα σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την επίδοσή σας στο τελευταίο διαγώνισμα.

α) για όσες και όσους έγραψαν κάτω από 11

β) για όσες και όσους έγραψαν πάνω από 11 και κάτω από 14

γ) για όσες και όσους έγραψαν πάνω από 14

Θα βρείτε τα θέματα ανεβασμένα σε χωριστό αρχείο κειμένου.

 

Έχουν ανέβει και οι ΟΔΗΓΙΕΣ (Κυριακή 21/4/2019)

 

Για όσες δεν έχουν πάρει τυπωμένους κενούς χάρτες από το σχολείο
Ανέβασα και εδώ κενούς χάρτες για τις εργασίες Α1 και Β1 για να μην ψάχνετε στις αντίστοιχες θεματικές ενότητες, όπου υπάρχουν ξανά
 (Μ.Παρασκευή 26/4/2019)

Ανακοινώσεις