ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ "ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ"

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Περιγραφή

Στα πλαίσια της μεθόδου "Έρευνα και Πειραματισμός" οι μαθητές θα αντιληφθούν τη σπουδαιότητα της έρευνας στη βιομηχανία και τη σύγχρονη κοινωνία. Οι μαθητές όπως και στην Ατομική Εργασία στην Α' τάξη, αλλά και στην Ομαδική Εργασία στη Β' τάξη θα αναπτύξουν και στην Γ' τάξη την ικανότητα ανάκτησης, ορθολογικής επεξεργασίας και χρήσης πληροφοριών (σεμινάρια παρουσίασης). Ειδικότερα στην Γ' Γυμνασίου οι μαθητές θα εξοικειωθούν με την ερευνητική διαδικασία στη σύγχρονη τεχνολογική και βιομηχανική κοινωνία (αλληλοσυσχέτιση μεταβλητών  προβλήματος)

Κωδικός: G439129
Σχ. Μονάδα: Νομός Αττικής - Β' Αθήνας » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ