ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, unit method)

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

Περιγραφή

Εάν υπάρχει αγάπη γιʼ αυτό που κάνουμε… Αγάπη στους μαθητές μας… Τότε …και οι μαθητές θα αγαπήσουν την Τεχνολογία ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουν… να αποκτήσουν τεχνολογική κουλτούρα ώστε να μπορούν να αξιολογούν τα αποτελέσματα της χρήσης της Τεχνολογίας και να προσπαθούν να μειώσουν τα αρνητικά.

Σκέψη αποκλίνουσα, αυτενέργεια, φαντασία, έρευνα, προτάσεις, ιδέες, λύσεις τεχνολογικών προβλημάτων, οργάνωση, προγραμματισμό, χρονοδιαγράμματα, κριτική σκέψη, λογική, περιλαμβάνονται στη μέθοδο της ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (unit method)

Κωδικός: G452100
Σχ. Μονάδα: Νομός Αττικής - Β' Αθήνας » Δευτεροβάθμια εκπαίδευση » 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ

Ανακοινώσεις