Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

About

Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη) 

Για το τρέχον Σχ. Έτος 2019-2020 στην πλατφόρμα φιλοξενούνται:
 • 30042
 •   -  Open Courses2788
 •   -  Registration required490
 •   -  Closed courses812
 • 34499
 •   -  Teachers12112
 •   -  Students22213
 •   -  Guest User174
 • Για τα προηγούμενα Σχολικά Έτη υποστηρίχθηκαν στην υπηρεσία:
 • Σχ.Έτος 2018-2019: 5.165 ηλ. μαθήματα (σε 1.465 σχολεία),
 • Σχ.Έτος 2017-2018: 5.569 ηλ. μαθήματα (σε 1.230 σχολεία),
 • Σχ.Έτος 2016-2017: 5.600 ηλ. μαθήματα (σε 1.120 σχολεία),
 • Σχ.Έτος 2015-2016: 6.180 ηλ. μαθήματα (σε 1.317 σχολεία),
 • Σχ.Έτος 2014-2015: 6.265 ηλ. μαθήματα (σε 1.365 σχολεία),
 • Σχ.Έτος 2013-2014: 5.900 ηλ. μαθήματα (σε 1.212 σχολεία),
 • Σχ.Έτος 2012-2013: 5.790 ηλ. μαθήματα (σε 1.200 σχολεία),
 • Σχ.Έτος 2011-2012: 5.035 ηλ. μαθήματα (σε 1.091 σχολεία),
 • Σχ.Έτος 2010-2011: 3.697 ηλ. μαθήματα (σε 967 σχολεία),
 • Σχ.Έτος 2009-2010: 2.560 ηλ. μαθήματα (σε 739 σχολεία),
 • Σχ.Έτος 2008-2009: 2.305 ηλ. μαθήματα (σε 894 σχολεία),
 • Σχ.Έτος 2007-2008: 2.194 ηλ. μαθήματα (σε 1.020 σχολεία),
 • Σχ.Έτος 2006-2007: 2.065 ηλ. μαθήματα (σε 1.058 σχολεία).