Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (G432112)ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ
.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, unit method) (G452100)ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ "ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ" (G439129)ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
.
Φυσική Α Γυμνασίου (G439132)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΕΜΗΣ
.
Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή (G439113)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΕΜΗΣ
.
Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2 - Κινήσεις (G439117)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΕΜΗΣ
.
Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3 - Δυνάμεις (G439118)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΕΜΗΣ
.
Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 4 - Πίεση (G439122)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΕΜΗΣ
.
Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 5 - Ενέργεια (G439126)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΕΜΗΣ
.
Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1 - Ηλεκτρισμός (G439114)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΕΜΗΣ
.
Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2 - Ηλεκτρικό Ρεύμα (G439116)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΕΜΗΣ
.
Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3 - Ηλεκτρική Ενέργεια (G439119)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΕΜΗΣ
.
Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 4 - Ταλαντώσεις (G439121)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΕΜΗΣ
.
Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 5 - Κύματα (G439124)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΕΜΗΣ
.
Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 6 - Φύση και Διάδοση του Φωτός (G439125)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΕΜΗΣ
.
Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 7 - Ανάκλαση του Φωτός (G439127)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΕΜΗΣ
.