Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ Γυμνασίου (G436104)ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ
.
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ Γυμνασίου (G12102)ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ
.
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ Γυμνασίου (G436106)ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ
.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΓΕΩΛΟΓΙΑ Α΄ Γυμνασίου (G436107)ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ
.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΓΕΩΛΟΓΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (G457104)ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ
.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (G457107)ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΜΕΣΑΛΗΣ
.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (G457105)ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΜΕΣΑΛΗΣ
.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (G457102)ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΜΕΣΑΛΗΣ
.
ΧΗΜΕΙΑ Β΄ Γυμνασίου (G42103)ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ
.
ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Γυμνασίου (G436108)ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ
.