Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
English Language - 1st year of Junior High School - Advanced  (G1721150)ΦΛΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
English Language - 1st year of Senior High School (G1721181)ΦΛΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
English Language - 2nd year of Junior High School - Advanced (G1721152)ΦΛΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
English Language - 3rd year of Junior High School - non-advanced (G1721153)ΦΛΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (G1721176)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΟΝΤΑΣ
.
Εισαγωγή στην Επιστήμη των ΗΥ (G1721175)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΟΝΤΑΣ
.
Εφαρμογές Πληροφορικής Α Λυκείου (G1721179)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΟΝΤΑΣ
.
ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (G1721163) ΦΛΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (G1721107)ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Ανθρωπιστικών και Οικονομίας/Πληροφορικής) (G1721136)ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
.
Μουσική Γ' Γυμνασίου (G1721182)ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗ
Πληροφορική Α Γυμνασίου - Επεξεργασία Κειμένου (G1721180)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΟΝΤΑΣ
.
Πληροφορική Β Γυμνασίου (G1721174)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΟΝΤΑΣ
.
Πληροφορική Γ Γυμνασίου - Scratch (G1721173)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΟΝΤΑΣ
.