Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
Εφαρμογές Πληροφορικής Α΄ΓΕΛ (G1456114)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
.
Πληροφορική Α΄Γυμνασίου (G1456108)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
.
Πληροφορική Β΄Γυμνασίου (G1456109)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
.
Πληροφορική Γ΄Γυμνασίου (G1456110)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
.