Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
ΑΕΠΠ - Γ Οικονομίας Πληροφορικής (EL814104)ΒΑΙΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΑΦΑΣ
.
ΑΛΓΕΒΡΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ (EL814167)ΑΝΘΙΜΟΣ ΝΕΓΚΟΓΛΟΥ
.
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ (EL814184)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΡΙΜΠΑΠΑ
Δημιουργική εργασία Α2 Αλγεβρα (EL814186)ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β4 (EL814180)ΑΝΘΙΜΟΣ ΝΕΓΚΟΓΛΟΥ
.
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Β' Τάξης (EL814162)ΒΑΙΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΑΦΑΣ
.
ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ (EL814182)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΡΙΜΠΑΠΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (EL814143)ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECTS) (EL814142)ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
.
Ερευνητική Εργασία - Α1 (2017-2018) (EL814171)ΒΑΙΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ
.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α΄-Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (EL814163)ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Α2) (EL814181)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΡΙΜΠΑΠΑ
Εφαρμογές Πληροφορικής-Επιλογής Α΄ Λυκείου. (EL814144)ΒΑΙΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΑΦΑΣ
.
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ (EL814146)ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ: Ο ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ (EL814183)ΑΘΗΝΑ ΟΦΡΥΔΟΠΟΥΛΟΥ
Ν334 - Νέες Τεχνολογίες στην Υγεία (KOM02445)ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
.
Ομάδα Προγραμματισμού Arduino (EL814179)ΒΑΙΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ
.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (EL814161)ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
.
ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (EL814177)ΑΘΗΝΑ ΟΦΡΥΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (EL814176)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΡΙΜΠΑΠΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ (EL814178)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΡΙΜΠΑΠΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (EL814123) ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
.