Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
Πληροφορική Α Γυμνασίου (G900153) Σταματούλα Βούλγαρη
.
Πληροφορική Β Γυμνασίου (G900155)Σταματούλα Βούλγαρη
.
Πληροφορική Γ Γυμνασίου (G900154)Σταματούλα Βούλγαρη
.