Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
PROJECT (007)ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΕΡΕΣΙΔΗ
.
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (009)ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΕΡΕΣΙΔΗ
.
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ - Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (10)ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΕΡΕΣΙΔΗ
.
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) (001)ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΕΡΕΣΙΔΗ
ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (006)ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΕΡΕΣΙΔΗ
.
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ) (005)ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΕΡΕΣΙΔΗ
.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (008)ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΕΡΕΣΙΔΗ
.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (002)ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΕΡΕΣΙΔΗ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (003)ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΕΡΕΣΙΔΗ
.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (004)ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΕΡΕΣΙΔΗ
.