Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
Project Α΄Λυκείου (EL1176157) ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΡΙΚΟΣ
.
Project Β΄Λυκείου (EL1176157)ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΡΙΚΟΣ
.
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (EL1153133)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ
.
Κοινωνιολογία (EL355102)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ
.
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ (EL1153129)ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΡΙΚΟΣ
.
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (EL1153127)ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΡΙΚΟΣ
.
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (EL1153128)ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΡΙΚΟΣ
.