Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
Α΄ ΕΠΑ.Λ. - Εφαρμογές Πληροφορικής (T388126)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΝΤΙΔΟΥΔΗΣ
.
Β' ΕΠΑ.Λ - Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  (T388127)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΝΤΙΔΟΥΔΗΣ
.
Γ' ΕΠΑ.Λ - Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  (T388128)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΝΤΙΔΟΥΔΗΣ
.
Δικτύων Υπολογιστών - Θεωρία (T388112) Αξιωτίδης Χριστόδουλος
.