Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτικός Τύπος
A.E.Π.Π (EL108100)ΧΑΡΑΚΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
.
Β1 - Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (EL108109) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΚΙΔΑ
Β2 - Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (EL108109) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΚΙΔΑ
Β3 - Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (EL108109) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΚΙΔΑ
Δημιουργική Εργασία Β Λυκείου (EL108116)ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΚΙΔΑ
.
Εφαρμογές Πληροφορικής (EL108110)ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΚΙΔΑ