Όμιλος Ρομποτικής

Πληροφορίες

Περιεχόμενο μαθήματος (Syllabus)1. Μαθήματα ρομποτικής βασισμένα στην πλατφόρμα του arduino.

2. Sphero 2.0 η προγραμματιζόμενη σφαίρα