Όνομα Άσκησης Στοιχεία άσκησης
Λογισμικό και Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας.Ας βρούμε τις σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν.
Έναρξη: 28-08-2013 00:00
Λήξη: 28-08-2033 00:00