Όνομα Άσκησης Στοιχεία άσκησης
Το Εσωτερικό του Υπολογιστή (Ομάδα Α')
Έναρξη: 28-08-2013 00:00
Λήξη: 28-08-2033 00:00
Το Εσωτερικό του Υπολογιστή (Ομάδα Β')
Έναρξη: 28-08-2013 00:00
Λήξη: 28-08-2033 00:00
Δίκτυα Υπολογιστών (Ομάδα Α')
Έναρξη: 28-08-2013 00:00
Λήξη: 28-08-2033 00:00
Δίκτυα Υπολογιστών (Ομάδα Β')
Έναρξη: 28-08-2013 00:00
Λήξη: 28-08-2033 00:00