Όνομα Άσκησης Στοιχεία άσκησης
Δομή επιλογήςΝα διαβασθούν δύο αριθμοί και σε περίπτωση που ο πρώτος αριθμός είναι μικρότερος του δεύτερου, να υπολογισθεί και να εκτυπωθεί το άθροισμά τους, διαφορετικά να υπολογισθεί και να εκτυπωθεί το γινόμενό τους. Να γράψετε τον αλγόριθμο και να σχεδιάσετε το διάγραμμα ροής.
Έναρξη: 28-08-2013 00:00
Λήξη: 28-08-2033 00:00
Δομή πολλαπλής επιλογήςΝα διαβασθεί ένας ακέραιος και να εκτυπωθεί το αντίστοιχο γράμμα της αλφαβήτου αν ο ακέραιος έχει τιμή 1 ή 2 ή 3 διαφορετικά να εκτυπωθεί η λέξη "άγνωστος". Να γράψετε τον αλγόριθμο και να σχεδιάσετε το διάγραμμα ροής.
Έναρξη: 28-08-2013 00:00
Λήξη: 28-08-2033 00:00