Όνομα Άσκησης Στοιχεία άσκησης
Ο Προγραμματισμός στην Πράξη (Ομάδα Α')
Έναρξη: 28-08-2013 00:00
Λήξη: 28-08-2033 00:00
Ο Προγραμματισμός στην Πράξη (Ομάδα Β')
Έναρξη: 28-08-2013 00:00
Λήξη: 28-08-2033 00:00