Όνομα Άσκησης Έναρξη / Λήξη Χρονικός περιορισμός Επιτρεπόμενες επαναλήψεις
Γλωσσική επίγνωση Β2 άσκηση 1 16-06-2016 13:48 / - - -
Λεξιλόγιο κειμένων θεμάτων πανελλαδικών 2013 & 2012

Προσοχή! Χρονικός περιορισμός 3 λεπτών.

27-05-2016 21:27 / - 3 λεπτά -
Derivatives [Γλωσσική επίγνωση - Άσκηση Β1]

Βρίσκουμε το παράγωγο που ταιριάζει στο κενό.

Προσέχουμε

α] τι μέρος του λόγου είναι

β] μήπως είναι αντίθετο

γ] αν ταιριάζει νοηματικά στην πρόταση

25-05-2016 10:16 / - - -