Όνομα Άσκησης Έναρξη / Λήξη Περιορισμοί
Derivatives [Γλωσσική επίγνωση - Άσκηση Β1]

Βρίσκουμε το παράγωγο που ταιριάζει στο κενό.

Προσέχουμε

α] τι μέρος του λόγου είναι

β] μήπως είναι αντίθετο

γ] αν ταιριάζει νοηματικά στην πρόταση

25-05-2016 10:16

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

Λεξιλόγιο κειμένων θεμάτων πανελλαδικών 2013 & 2012

Προσοχή! Χρονικός περιορισμός 3 λεπτών.

27-05-2016 21:27

-

Χρόνος: 3 λεπτά

Προσπάθειες: -

Γλωσσική επίγνωση Β2 άσκηση 1

16-06-2016 13:48

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -