Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Εγγραφή

Μαθητή
Σύνδεση με άλλο λογαριασμό:
Σύνδεση με λογαριασμό ΠΣΔ
Εφόσον συνδεθείτε με το λογαριασμό ΠΣΔ ως εκπαιδευτικοί έχετε αυτόματα δυνατότητα δημιουργίας μαθημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές της πλατφόρμας.