Εισαγωγικό σεμινάριο συναρμολόγησης και χρήσης του 3Δ εκτυπωτή

Το σεμινάριο απευθύνονταν στους εκπαιδευτικούς του προγράμματος και έγινε στην Αθήνα στις 31/5/2016 από τους fixers με την βοηθεια της ΕΛΛΑΚ

Φωτογραφία από το σεμινάριο στην Αθήνα
Prusa i3

Ο τρισδιάστατος εκτυπωτής Prusa i3 τον οποίο χρησιμοποιούμε στο project

Arduino

Ο μικροελεγκτής που χρησιμοποιείται από τον 3Δ εκτυπωτή και το απαραίτητο λογισμικό

Marlin Firmware

Το firmware του 3d εκτυπωτή που χρησιμοποιούμε στο project

Repetier

Το λογισμικό το οποίο αναλαμβάνει την τροφοδοσία του εκτυπωτή με τα τρισδιάστατα σχέδια ώστε να γίνει η εκτύπωση τους