Προγραμματισμός

Μαθαίνουμε τεχνικές για τον προγραμματισμό της εφαρμογής που θα δίνει στοιχεία διάδρασης στην μακέτα μας

Μνημεία στην Ευρώπη

Δημιουργία των μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ένας χάρτης της Ευρώπης με έξι μνημεία.

Construct2

Περιβάλλον προγραμματισμού για πολυμεσικές εφαρμογές

Scratch

Εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού