Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

Συχνές ερωτήσεις

Απάντηση:

Η σύνδεση επιτυγχάνεται με τον λογαριασμό που διαθέτετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (πχ, είναι ο λογαριασμός με τον οποίο λαμβάνετε τα email σας). Αν δεν έχετε αποστήσει τον προσωπικό - υπηρεσιακό σας λογαριασμό μπορείτε από τη εδώ, να δημιουργήσετε άμεσα.