Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

User Registration

Student
Login as a different user:
Σύνδεση με λογαριασμό ΠΣΔ
To register as a user with teacher rights, please contact the platform administrators.